Skip to content

Inleiding

Tussen 1000 en 1800 waren de kloosters de belangrijkste bezitters van erf en hoeven in Putten. Het gaat dan met name om Paderborn/Abdinkhof, Werden en Elten. Maar er waren ook andere groot grondbezitters, zoals de hertog en de heren van Putten. Hierover is al veel gepubliceerd. Maar meestal zijn dan gedetailleerde verhalen over één van deze partijen. Hier wordt een kort overzicht gegeven van alle belangrijke partijen. Op de kaart worden de boerderijen getoond bij de betreffende eigenaar. Maar omdat we over een tijdsperiode praten komt er voor dat boederijen van eigenaar veranderen. Dat is bijvoorbeeld bij de boerderijen van Werden gebeurd. Die zijn overgegaan op Abdinckhof. In dat geval wordt de oudst bekende eigenaar genoemd. In de beschrijving wordt dan aangegeven dat er ook andere eigenaren zijn geweest.

Back to top