Skip to content

Bijstein

LANDHUIS op H-vormige grondslag, met een erkeruitbouw aan de rechter zijgevel. Het pand telt twee bouwlagen en een zolderverdieping en wordt afgedekt met een afgeknot schilddak tussen twee zadeldaken. De daken zijn belegd met gesmoorde romaanse pannen en hebben schoorstenen met rookkappen in de vorm van tentdaken op de uiteinden van de vier trapgevels aan voor- en achterzijde. De afwatering vindt plaats via een bakgoot achter kroonlijst. In de dakschilden zijn dakkapellen toegepast met twee zesruits draairamen. De dakkapellen hebben wangen en gebogen frontons met rosetvullingen. De gevels zijn in baksteen opgemetseld en voorzien van voornamelijk zesruits schuifvensters in de eerste bouwlaag en wat lagere zesruits stolpvensters op de verdieping. De vensters zijn voorzien van persiennes en worden aan de bovenzijde afgesloten met een strek en zijn aan de onderzijde voorzien van onderdorpels. Het houtwerk aan de gevels zoals kozijnen, dakkapellen en balustrades is witgelakt. De gevels worden afgesloten met een fries en kroonlijst of door middel van trapgevels boven de zijpartijen aan voor- en achterzijde. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is ingedeeld in een twee assen tellend middengedeelte tussen twee assen tellende zijpartijen die iets vooruitspringen en met trapgevels zijn afgesloten. De middenpartij heeft centraal in de eerste bouwlaag een entreepartij onder een luifel op consoles. Boven de luifel bevindt zich een meerruits bovenlicht. De voordeur is een paneeldeur. De deur en bovenlicht zijn omgeven door omlijsting met hoofdgestel. Ter weerszijden bevinden zich smalle staande vensters. Op de verdieping bevinden zich twee vensters van het beschreven type. In het midden boven de kroonlijst is een grote dakkapel met gebogen fronton aangebracht. De trapgevels hebben elk in de eerste en tweede bouwlaag vensters zoals beschreven en in de trapgevels elk twee smalle staande vertikaal gedeelde vensters met vierruits ramen, voorzien van onderluiken. De RECHTER ZIJGEVEL heeft links een erker over twee assen. Deze erker heeft samengestelde kozijnen met ramen en deuren in drie zijden. De erker wordt afgesloten door een fries en kroonlijst. Het plat van de erker is balkon en voorzien van een houten balustrade. De verdieping heeft links een venster en een balkondeur. Het zijschild bevat drie dakkapellen met frontons. De LINKER ZIJGEVEL heeft een licht vooruitspingende middenrisaliet met in elke bouwlaag een venster van het reeds beschreven type. Aan weerszijden telt de gevel twee assen met vensters. In het dakschild drie grote dakkapellen met gebogen frontons.

Waardering LANDHUIS

  • Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een gaaf bewaard en representatief voorbeeld van een landhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, gebouwd in een traditionalistische stijl. Het huis is van belang wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, zoals de verhoudingen in de hoofdvorm en de gevelindelingen; de detaillering en het materiaalgebruik. Het huis is voorts van belang voor de typologische ontwikkeling van het landhuis en de villa in Nederland in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

  • Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het historisch gegroeide buitengebied van Putten, waar het gelegen is aan de Nijkerkerstraat, waaraan ook de landgoederen Oldenaller en Salentijn zijn gelegen, en waar het een grote landschappelijke waarde vertegenwoordigt.

  • Van cultuurhistorische waarde als bjzondere uitdrukking van een voor de gemeente Putten kenmerkende sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, namelijk de aanleg van buitenplaatsen als zomerverblijf of permanente vestiging van welgestelden in fraaie landelijke gebieden.

Bron: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/.

Back to top