Skip to content

ABDINCKHOFSTRAAT

Genoemd naar het klooster Abdinckhof te Paderborn, gesticht door bisschop Meinwerk (zie toelichting bij Meinwerkstraat). Volgens het proefschrift "De Kelnarij van Putten" van G.A. Schouwen vergezelde Meinwerk omstreeks 1015 Hendrik II op diens tocht naar Rome om daar als keizer te worden gekroond. In Italië heerste de pest en Meinwerk legde de belofte af in zijn bisdom een klooster te zullen stichten in het geval hij behouden zou terugkeren.

Op de terugreis verbleef men in het bekende klooster Clugny in Frankrijk waar Meinwerk van abt Odo een dertiental monniken meekreeg ten behoeve van de bouw van zijn klooster. In 1016 werd met de bouw begonnen. Op 15 februari van dat jaar werd al een kapel ingewijd en was men bezig met de bouw van het klooster. Juist voor de inwijding stortte het klooster in en jarenlang bleef het als een puinhoop liggen. Herbouw geschiedde in 1031. Op 3 november van dat jaar werd het ingewijd. Ter gelegenheid van dit gebeuren schonk Meinrk een dag daarvoor (2 november 1031) goederen, voornamelijk in Putten gelegen, aan het klooster. Voor het beheer van de goederen bestond in Putten een "curtis" (hof). Deze hof, waartoe ook de kerk behoorde, was in de schenking begrepen alsook de tienden over de gehele Puttense parochie. Aan het hoofd stond een meijer, villicus genoemd.

Aanvankelijk een wereldlijke figuur ("ambtman") later een geestelijke uit het klooster. Men noemde hem "cellerarius"of "kellenaar". De hof heette daarom eeuwenlang "Kelnarij".

Zie in dit verband ook toelichting bij Keizerswoert, Paderbornstraat, Meinwerkstraat, Arnt Venlostraat, Bruno Fabriciusstraat en Leijsbornstraat.

Uit: Straatnamenboek, K. Friso, Uitgave buro voorlichting gemeente Putten, 1986.

Back to top